NYHETER

Välkommen till Den Barmhärtige Samariten.

Skänk dit bidrag på bankgironummer 5386-9640. Alla gåvor är mycket välkomna, stora som små.